Le staff du projet de trois films Psycho-Pass SS ou Psycho-Pass Sinners of the System a annoncé les acteurs et les membres du staff supplémentaires, ainsi que des informations sur les chansons du thème, pour la trilogie.

Pour le premier film Psycho-Pass Sinners of the System Case.1 Tsumi to Bachi, les acteurs principaux :

 • Kenji Nojima as Nobuchika Ginoza
 • Ayane Sakura as Mika Shimotsuki
 • Saori Yumiba as Izumi Yasaka
 • Sachie Hirai as Takeya Kukuri
 • Hiroe Oka as Kyōka Tsujichō
 • Rikiya Koyama as Rodion Matsuki
 • Kimiko Saitō as Aiko Gentaku
 • Youhei Tadano as Kōji Noto
 • Keiichi Nakagawa as Akira Karasuma
 • Kana Hanazawa as Akane Tsunemori
 • Hiroki Touchi as Teppei Sugo
 • Takahiro Sakurai as Shō Hinakawa
 • Shizuka Itou as Yayoi Kunizuka
 • Miyuki Sawashiro as Shion Karanomori

Le personnel comprend :

 • SS Story Concept/Director: Naoyoshi Shiotani
 • Screenplay: Ryō Yoshigami
 • Chief Animation Director: Satoru Nakamura
 • Animation Directors: Ryota Niino, Ryōta Furukawa, Shunji Suzuki, Fumi Morita, Satoru Nakamura, Tetsurō Moronuki
 • Technical Directors: Tomoyuki Kurokawa, Yasuhiro Geshi
 • Director of Photography: Eiji Arai
 • 3D: Sublimation
 • Color Key Artist: Emiko Ueno
 • Art Director: Shuichi Kusamori
 • Sound Director: Yoshikazu Iwanami
 • Music: Yuugo Kanno
 • Character Designs: Naoyuki Onda, Kyoji Asano, Hisashi Abe (Chobits, Berserk)
 • Series Story Concept: Gen Urobuchi
 • Character Design Concept: Akira Amano
 • Animation Production: Production I.G

PsychoPass Sinners of the System ou Psycho-Pass SS sortira le 25 janvier 2019 au Japon.

Pour le second film Psycho-Pass Sinners of the System Case.2 First Guardian, les acteurs principaux :

 • Hiroki Touchi as Teppei Sugo
 • Kinryuu Arimoto as Tomomi Masaoka
 • Masumi Asano as Risa Aoyanagi
 • Masaki Terasoma as Itsuki Ōtomo
 • Sayaka Ohara as Rin Ōtomo
 • Tomokazu Seki as Shinya Kōgami
 • Kenji Nojima as Nobuchika Ginoza
 • Akira Ishida as Shuusei Kagari
 • Shizuka Itou as Yayoi Kunizuka
 • Miyuki Sawashiro as Shion Karanomori
 • Takako Honda as Frederica Hanashiro
 • Kana Hanazawa as Akane Tsunemori
 • Ayane Sakura as Mika Shimotsuki

Du côté du staff :

 • SS Story Concept/Director : Naoyoshi Shiotani
 • Screenplay : Makoto Fukami
 • Chief Animation Director : Hisashi Abe
 • Animation Directors : Satoru Nakamura, Ryōta Furukawa, Hisashi Abe, Tetsurō Moronuki
 • Technical Directors : Yasuhiro Geshi
 • Director of Photography : Eiji Arai
 • 3D : I.G3D
 • Color Key Artist : Emiko Ueno
 • Art Director : Shuichi Kusamori
 • Sound Director : Yoshikazu Iwanami
 • Music : Yuugo Kanno
 • Character Designs : Naoyuki Onda, Kyoji Asano, Yasuhiro Aoki
 • Series Story Concept : Gen Urobuchi
 • Character Design Concept : Akira Amano
 • Animation Production : Production I.G
 • Distribution : TOHO Visual Entertainment

Le second film PsychoPass Sinners of the System Case.2 First Guardian le 15 février 2019 au Japon.

Pour le troisième film, Psycho Pass : Sinners of the System Case.3 Onshuu no Kanata ni, les acteurs principaux :

 • Tomokazu Seki as Shinya Kōgami
 • Sumire Morohoshi as Tenjin Wangchuck
 • Tomoyuki Shimura as Kinley Dorji
 • Tsutomu Isobe as Guillermo Garcia
 • Wataru Takagi as Tshering Gurung
 • Satoshi Tsuruoka as Jean-Marcel Belmondo

Staff :

 • Studio d’animation : Production I.G
 • Réalisateur : Shiotani Naoyoshi
 • Character designers : Abe Hisashi, Aoki Yasuhiro, Asano Kyoji, Onda Naoyuki (animateur)
 • Musique : Kanno Yugo
 • Scénariste : Fukami Makoto
 • Concept original : Shiotani Naoyoshi
 • Directeurs d’animation : Abe Hisashi, Furukawa Ryota, Ichikawa Miho, Kise Kazuchika, Moronuki Tetsuro, Nakamura Miyuki, Nakamura Satoru, Niino Ryota
 • Directeurs de l’animation en chef : Abe Hisashi, Nakamura Satoru, Onda Naoyuki (animateur)
 • Directeur de la photo : Arai Eiji (directeur de la photo)
 • Directeur du son : Iwanami Yoshikazu
 • Diffuseur : TOHO

PsychoPass : Sinners of the System Case.3 Onshuu no Kanata ni sortira le 8 mars 2019 au Japon.

La chanson thème de la trilogie est « Adnormalize », remixée par Masayuki Nakano. Le thème final de Case.1 est « Fallen », remixé par Masayuki Nakano. Le thème final de Case.2 est « All Alone With You », remixé par Masayuki Nakano. Le thème final de Case.3 est « Namae no nai nai Kaibutsu », remixé par Masayuki Nakano.

Source

Publié le : 28 oct @ 19h40

Laisser un commentaire

Wordpress balloons powered by nksnow